Проектиране и изграждане на сгради

Оптимизация на проекти с оптимален разход на материали.
Производство, доставка, подготовка и монтаж на заготовки и материали.
Фирмата разполага със собствена производствена база.

ДИНАТСТРОЙ ООД

Десетки изпълнени обекти в цялата страна, от мерки за подобряване на енергийната ефективност до изграждане и ремонт на специализирани спортни площадки и физкултурни салони, реконструкция и основен ремонт на сгради.

Нашите Офиси

Имаме изградени офиси в Благоевград, София и Бургас, където работят екипи от висококвалифицирани проектантски и инженерно-технически персонал и специализирани строителни кадри.

Работа с нас

Строителна компания от 2002 г.

Поискай оферта

Някои от обектите ни

АКТУАЛНИ НОВИНИ
Секцията е в процес на изграждане

Sorry, there is no child pages under your selected page.